(044) 362-73-79
(099) 112-85-72
(068) 419-77-41
(063) 235-40-94
В вашем заказе товаров на сумму:
Ноты 0.00  грн.
Изменить / оформить заказ
Главная Услуги Об издательстве Новости Контакты Оплата и доставка

Категории товаров

Фортепиано
Скрипка
Гитара
Бандура
Баян
Духовые инструменты
Вокал
Хор
Книги
Учебная литература
Ударные инструменты
Виолончель
Фольклор
Лента новостей

Категория Фортепиано

Українська фортепіанна музика ХХ-ХХІ століття (3 тома)

Українська фортепіанна музика ХХ-ХХІ століття (3 тома)

Упорядник Т. Рощина

2018 год

480 стр.

Видання презентує широку панораму української фортепіанної музики від початку ХХ століття до сьогодення.

У цьому виданні, умовно розподіленому на три томи, зібрано фортепіанні твори 46 авторів – представників старшого, середнього та молодого поколінь вітчизняних композиторів. Обрані твори демонструють розмаїття жанрових моделей, серед яких сонати, сюїти, цикли, поеми, балади, токати, прелюдії, поліфонічні, віртуозні, програмні п’єси тощо. Це безумовно  збагатить концертні, фестивальні, конкурсні програми сучасних піаністів. Так твориться жива історія української фортепіанної музики, яку варто знати, грати та любити.

Видання «Українська фортепіанна музика ХХ–ХХІ століття» адресовано молодим музикантам, у виконанні яких український національний образ фортепіано звучатиме у світовому просторі.

 

Цена:450грн.
Купить!

Зміст

Том 1

Борис Лятошинський. Балада

Borys Lyatoshynsky. Ballade................................................................................................................... 3

Василь Барвінський. Три прелюдії. З циклу «П'ять прелюдій»

Vasyl Barvinsky. Three Preludes. From a cycle of Five preludes.......................................... 13

Левко Ревуцький. Дві прелюдії. Ор. 7

Levko Revutsky. Two Preludes. Ор. 7............................................................................................... 31

Всеволод Задерацький. Срібна злива

Vsevolod Zaderatsky. Silver rain......................................................................................................... 42

Микола Дремлюга. Поема. На тему української народної пісні-гри «Люб-нелюб»

Mykola Dremlyuga. The Poem. Оп the theme of the Ukrainian folk song-game

«Lub-nelub»........................................................................................................................................... 55

Сергій Павлюченко. Дві прелюдії та фуги

Sergiy Pavlyuchenko. Two Preludes and Fugues......................................................................... 60

Ігор Шамо. Танець вівчарів

Igor Shamo. Dance of shepherds....................................................................................................... 72

Михайло Вериківський. Три прелюди

Myhajlo Verykivsky. Three Preludes................................................................................................. 82

Микола Колесса. Дрібнички

Mykola Kolessa. Trifles............................................................................................................................ 86

Микола Колесса. Ноктюрн. Довбуш і Дзвінка. З Сонатини

Mykola Kolessa. Noctumе. Dovbush and Dzvinka. From Sonatina..................................... 90

Віктор Косенко. Дві поеми-легенди

Viktor Kosenko. Two poems-legends............................................................................................... 93

Станіслав Людкевич. Листок з альбому

Stanislav Lyudkevich. Paper from the album.............................................................................. 104

Станіслав Людкевич. Гумореска

Stanislav Lyudkevich. Humoresque................................................................................................ 105

Андрій Штогаренко. Образи

Andny Shtogarenko. Images.............................................................................................................. 112

Нестор Нижанківський. Листи до неї. Маленька сюїта

Nestor Nyzhankivsky. Letters to her. Little Suite....................................................................... 121

Анатолій Кос-Анатольський. Гірська легенда

Anatoly Kos-Anatolsky. Mountain legend................................................................................... 129

Алемдар Караманов. Триптих

Alemdar Karamanov. Triptykh 139

 

Том 2

Жанна Колодуб. Токата-поема

Zhanna Kolodub. Toccata-poem........................................................................................................... 3

Віталій Годзяцький. Три п'єси для фортепіано

Vitaliy Godziatsky. Three Pieces for Piano..................................................................................... 13

Мирослав Скорик. Токата

Myroslav Skoryk. Toccata...................................................................................................................... 27

Геннадій Ляшенко. Відлуння

Gennady Lyashenko. Echo...................................................................................................................... 39

Олександр Костін. Таємниці степових курганів. Фортепіанні фрески

Olexander Kostin. Secrets of steppe mounds. Piano frescoes.................................................................... 52

Валентин Бібік. Соната № 4

Valentyn Bibyk. Sonatа № 4................................................................................................................. 62

Михайло Степаненко. Образи

Mykhaylo Stepanenko. Images............................................................................................................ 74

Людмила Шукайло. Токата-кампана

Lyudmyla Shukaylo. Toccata campana............................................................................................ 84

Геннадій Сасько. Бабин торжок. З циклу «Відгомін століть»

Gennady Sasko. Babyn Torzhok. From a cycle «Echoes of centuries».............................. 95

Олег Кива. Соната № 2. «Романтична музика»

Oleg Kiva. Sonata № 2. «Romantic music»................................................................................. 103

Іван Карабиць. Прелюдія і токата

Ivan Karabyts. Prelude and TOccata.............................................................................................. 128

Ярослав Верещагін. Musica rust^

Yaroslav Vereshchagin. Musica rust^............................................................................................. 138

Володимир Птушкін. Ostinato

Volodymyr Ptushkin. Ostinato........................................................................................................... 144

Ігор Щербаков. Коли втомлене серце... Романтична елегія для домашнього музикування. (Соната № 2)

Igor Shcherbakov. When tired heart... Romantic elegue for home music-making (Sonata № 2)        152

 

Том 3

Кармелла Цепколенко. Дві п'єси. З циклу «Зустрічі з пам'яттю»

Karmella Tsepkolenko. Two pieces. From a cycle «Meetings with memory»................. 3

Олександр Щетинський. Чотири прелюдії

Alexander Shchetynsky. Four preludes............................................................................................ 11

Володимир Рунчак. Привіт М. К. ТрьохСУчасна сонаРна ІМ'орма для фортепіано в трьох частинах

Volodymyr Runchak. Greetings M. K. For piano in 3 movements........................................ 23

Юлія Гомельська. Україночка

Yulia Gomelska. Ukrayinochka............................................................................................................. 41

Сергій Пілютиков. Казка

Serhiy Pilyutikov. Tale............................................................................................................................. 50

Іван їараненко. Коломийка-Роксолана

Ivan Taranenko. Kolomyika -Roksolana........................................................................................... 57

Алла Загайкевич. Luceo

Alla Zagaykevych. Luceo......................................................................................................................... 68

Богдана Фроляк. Stück

Bohdana Frolyak. Stück........................................................................................................................... 73

Олег Безбородько. «Одна мамка, сорок дідиків»

Oleg Bezborodko. «One mom, forty dads».................................................................................... 82

Олег Безбородько. Молитва митця

Oleg Bezborodko. Prayer of the Artist.............................................................................................. 84

Золтан Алмаші. Подорож пінгвіна. З поступовою появою на задньому плані полярного сяйва

Zoltan Almashi. Travel a penguin. With a gradual appearance in the background

of the polar glow................................................................................................................................. 88

Золтан Алмаші. Елегія

Zoltan Almashi. Elegy.............................................................................................................................. 91

Богдан Кривопуст. Клавірштюк 3

Bogdan Kryvopust. Klavirshtyuck 3................................................................................................... 94

Богдан Кривопуст. Клавірштюк 4

Bogdan Kryvopust. Klavirshtyuck 4................................................................................................. 106

Богдан Сегін. Постлюдія

Bohdan Sehin. Pоstludium.................................................................................................................. 117

Любава Сидоренко. Рими

Lyubava Sydorenko. Rythmos............................................................................................................ 124

Євген Геплюк. Веснянка

Yevgen Heplyuk. Vesnyanka.............................................................................................................. 131

Віталій Вишинський. Кітч-музика

Vitaliy Vyshynsky. Kitsch music........................................................................................................ 135

Богдан Решетілов. Прелюдія № 5

Bogdan Reshetilov. Prelude № 5..................................................................................................... 144

Всеволод Сіренко. Три балади. З циклу «П'ять балад»

Vsevolod Sirenko. Three ballads. From a cycle «Five ballades».....................................................  151

Если у вас возникли вопросы по данному изданию, сразу пишите (muzychnaukraina@yandex.ru) или звоните к нам:

(044) 362-73-79     (099) 112-85-72     (068) 419-77-41     (063) 235-40-94
Нотный магазин Как купить ноты Ноты для фортепиано Ноты для скрипки Ноты для гитары Купить ноты Контакты